info
Afsluiting Promenadenweg
Permanente afsluiting van het jaagpad en het promenadepad langs de Rijn onder de Pfaffendorfbrug van Weindorf tot de kasteeltrappen
Meer informatie
arrow-forward
close
Informatie over gegevensbescherming voor kunstenaars
Foto-/video-opnamen door KTG-fotografen tijdens evenementen

Deze gegevensbeschermingsinformatie heeft betrekking op de volgende feiten:

Koblenz-Touristik GmbH (KTG) maakt foto's/video's van de artiest zelf of laat deze maken door een externe fotograaf/videograaf tijdens/voor/na het optreden van de artiest voor rapportagedoeleinden alsmede promotioneel gebruik, inclusief het doorsturen naar derden.

Basisinformatie over gegevensverwerking:

De gemaakte foto- en video-opnamen, voor zover deze de artiest herkenbaar in beeld brengen, zijn persoonsgegevens.

Deze gegevensbeschermingsverklaring verklaart de verwerking van de foto-/video-opnamen door KTG bij het gebruik van een interne fotograaf in overeenstemming met artikel 13 DSGVO:

A. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking:

Koblenz-Touristik GmbH, Bahnhofplatz 7, 56068 Koblenz,

Bedrijfsleider: Claus Hoffmann
Telefoon: 0261/ 30388-0
Fax: 0261 / 30388-11
E-mail: info@koblenz-touristik.de
Website: www.koblenz-touristik.de

B. Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking kan als volgt worden gecontacteerd:

c/o Koblenz-Touristik GmbH, zie het adres en verdere contactgegevens onder A;
E-mail: dsb-service@3rd-mind.de

C. Basisinformatie over deze gegevensbeschermingsinformatie

Artikel 13 DSGVO stelt een informatieplicht in wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, bijvoorbeeld wanneer er foto's worden gemaakt. Deze informatie dient om te voldoen aan de verplichtingen van de verantwoordelijke voor de verwerking volgens artikel 13 DSGVO.

D. Individuele processen

1.aanmaken van de foto's/video-opnamen: Aanmaken, selecteren en verwerken van de foto's, beeldbank,

1.1 Beschrijving van gegevensverwerking, opslag, doel

Voor het maken van de foto's wordt digitale apparatuur gebruikt. Wanneer de foto's worden genomen, worden ook de datum, tijd, locatie (GPS-coördinaten van de locatie waar de foto is genomen) en andere technische gegevens (brandpuntsafstand van de camera, gebruik van flitser, enz.) vastgelegd (hierna ook "aanvullende gegevens" genoemd). Deze aanvullende gegevens worden gebruikt voor de anders onmogelijke toewijzing van een foto/video, de selectie op basis van technische kwaliteitscriteria, bijv. resolutie/pixel of iets dergelijks, en de instelling en het gebruik binnen de beelddatabank.

Indien nodig zal de fotograaf foto's verwijderen die al onscherp zijn of alleen dienen voor technische voorbereiding tijdens de productie van de foto- en video-opnamen. Na het evenement en, in het geval van evenementen die meerdere dagen duren, mogelijk ook aan het einde van elke dag van het evenement, worden de digitale bestanden gekopieerd naar een server in de Bondsrepubliek Duitsland en gebruikt door de verantwoordelijke persoon en gewist van het apparaat of de geheugenkaart die erin zit. Hierna wordt een ruwe voorcontrole van de foto's uitgevoerd door de fotograaf, die onscherpe fotobestanden verwijdert of bestanden die niet geschikt zijn voor het gebruiksdoel, bijv. verkeerde beelddetails, afgekeerde gezichten, onvoldoende belichting, etc. De resterende foto's worden opgeslagen in een fotodatabank.

Indien nodig worden een of meer eigenschappen en verdere informatie zoals "naam van het evenement, naam van de fotograaf, opdracht, datum van het evenement, tijd / kalenderjaar van de foto, informatie / onderwerp van de foto / activiteit" toegewezen aan de foto's, eerst in analoge vorm en vervolgens binnen de beelddatabank.

Indien nodig wordt achteraf of vooraf een bewerking van de geselecteerde opname of een deel ervan uitgevoerd, bijv. andere beelddetails, beeldcompositie, inkorten van de video enz. Dit kan ook later worden gedaan voor een specifiek doel.

Het maken van de opnames, de selectie en bewerking ervan dient voor de voorbereiding en uitvoering van reclame voor de stad Koblenz en derden, vgl. het afgesloten of als concept toegestuurde contract. Voor dit doel worden de beeld- en video-opnamen samen met de aanvullende gegevens voor onbepaalde tijd digitaal opgeslagen op een server van Koblenz-Touristik GmbH in Duitsland, totdat het gebruiksdoel komt te vervallen. Daarna worden de beelden gearchiveerd en opgeslagen als bewijs van gebruik in overeenstemming met het contract.

1.2 Wettelijke basis

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6 lid 1 letter b DSGVO.

1.3 Mogelijke ontvangers van de gegevens, opslagperiode, derde landen, bronnen

Interne ontvangers van de opnamen / bestanden en de aanvullende gegevens zijn de marketingafdeling (boeking, organisatie en uitvoering van de beeld- en video-opnamen, selectie van beelden, verwerking van beelden, beheer van de beeldbank, gebruik voor reclame) en de boekhouding (facturering) van Koblenz-Touristik GmbH, voor zover deze gegevens daar nodig zijn.

Raadpleeg punt 2 van deze informatie over de publicatie van foto's en de overdracht ervan aan derden.

2.publicatie van foto's, doorgeven aan derden

2.1 Gebruik en openbaarmaking door Koblenz-Touristik GmbH

De foto's en video-opnamen worden gebruikt voor reclame- en pr-doeleinden

  • voor en door de stad Koblenz en
  • reclame voor en door de andere in het contract of ontwerpcontract genoemde derden,
  • in het bijzonder voor de promotie van dit evenement, de berichtgeving erover, voor documentatie, promotie van mogelijke vervolgevenementen (bijv. evaluatie van 2021, aankondiging van het optreden van de licentiegever bij een vervolgevenement, bijv. Electronic Wine 2022, ff)). Het doel van de foto's is ook om de voordelen van de stad Koblenz te visualiseren, onder andere voor toerisme, handel & zaken, bedrijfsontwikkeling.

De gemaakte foto's dienen te worden gebruikt voor reclame voor de stad Koblenz, haar eigen bedrijven, haar dochterondernemingen, haar verbonden bedrijven, voor openbare instellingen van de stad Koblenz, voor het directoraat-generaal voor cultureel erfgoed RLP, Skyglide Event Deutschland GmbH (Koblenzer Seilbahn), voor de deelstaat Rijnland-Palts, de toekomstige Bundesgartenschau 2029, voor verenigingen met een speciaal doel waarbij de stad Koblenz betrokken is, en voor reclame voor de regio's "Rijn / Moezel / Rijnland-Palts / Duitsland".

Hieronder valt bijvoorbeeld ook reclame voor evenementen van de stad Koblenz of van derden, reclame voor en door de horeca, hotels, beurzen, touroperators, gebruik voor merchandisingdoeleinden

Kopieën van beeldbestanden worden daarom voor gebruik naar behoefte aan derden ter beschikking gesteld en indien nodig aan hun dienstverleners overgedragen die bij de uitvoering en/of voorbereiding van de reclamemaatregelen betrokken zijn, bijv. drukkerijen, webserviceproviders, reclamebureaus enz.

De reclamemaatregelen worden ook gedeeltelijk op het internet uitgevoerd, bijv. op websites van de in de bovenstaande paragraaf genoemde ontvangers, in hun social media-kanalen, op websites en social media-kanalen van andere media en derden (bijv. kranten, tv, internetplatforms), zowel in een redactionele als in een reclamecontext, bijv. het invoegen van advertenties op websites van derden, banneradvertenties en dergelijke.

In deze context is het mogelijk dat de beeldbestanden worden doorgestuurd naar een derde land, bijv. de VS, voor zover een dienstverlener daar gevestigd is of de gegevensopslag en het gegevensgebruik ook daar plaatsvinden. Voor zover het bijvoorbeeld gaat om aanbieders zoals Google of Facebook in de VS, zijn deze momenteel gecertificeerd volgens het zogenaamde EU-privacyschild, dat een passende garantie vormt in de zin van art. 46 DSGVO.

2.2 Documentatie van de processen

Om het rechtmatige gebruik van de beelden door de andere ontvangers te kunnen volgen, legt Koblenz-Touristik GmbH telkens vast welke beeld-/video-opname of welk bestand op welk moment aan welke ontvanger, in welke vorm en voor welk doel wordt overgedragen. Deze informatie wordt geregistreerd op de IT-systemen van Koblenz-Touristik GmbH en, indien nodig, in papieren documentatie en voor onbepaalde tijd opgeslagen voor juridische verdediging. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

E. Uw rechten als betrokkene - overzicht:

U heeft de volgende rechten als betrokkene:

-het recht op informatie volgens Art. 15 DSGVO

-het recht op rectificatie volgens artikel 16 DSGVO

-het recht op wissen volgens artikel 17 DSGVO

-het recht op beperking van de verwerking volgens artikel 18 van de GDPR

-het recht op gegevensportabiliteit volgens Artikel 20 van de GDPR

-het recht om bezwaar te maken volgens Artikel 21 van de GDPR

-het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op grond van Artikel 77 van de GDPR

Downloaden als PDF
arrow-forward